Etapy realizacji inwestycji

 

 

1. Pierwsze spotkanie z inwestorem 

Poznajemy się osobiście, omawiamy możliwości, oczekiwania, preferencje oraz zakres prac.

Wizja lokalna - ustalenie panujących warunków siedliskowych i nasłonecznienia, wybór stylu projektowego nawiązującego do budynku mieszkalnego i urządzonych wnętrz, otoczenia i „klimatu miejsca". Szczegółowe ustalenie zakresu projektu i jego ceny.

 

 

 

 

 

 

 

2. Prace projektowe

Prowadzone wspólnie z klientem rozmowy, poszukiwania optymalnych rozwiązań. To czas dyskusji i wyboru wszystkich elementów składowych, szukania inspiracji i docelowych zestawów. Na tym etapie wybieramy roślinność, wszystkie materiały budowlane oraz sposoby ich montażu. 

W trakcie wykonywania tych prac klient poznaje ceny proponowanego asortymentu, który docelowo sam wybiera.

 

 

 

 3. Przygotowanie projektu koncepcyjnego

Projekt koncepcyjny wraz ze szczegółowym spisem roślinności, zatwierdzonych wcześniej tworzyw jest zakończeniem pierwszego etapu prac. Po rozliczeniu projektu przedstawiam szacunkowy kosztorys wykonawczy. Na podstawie zakupionego projektu inwestor może wykonać prace we własnym zakresie bądź zlecić realizację naszej firmie.

  
 
 
 
 
 
4. Budowa ogrodu
Realizujemy projekt, czyli wcielamy w życie koncept. W ofercie naszej firmy jest wykonawstwo zieleni "pod klucz".
Zamawiamy wszystkie składowe, szukamy w szkółkach roślin a w sklepach budowlanych - wyposażenia. Zamawiamy i nadzorujemy transporty przesyłek kurierskich. Montujemy systemy nawadniające i oświetleniowe, montujemy małą architekturę. Wykonujemy prace ziemne, przygotowujemy podłoże pod trawniki, sadzimy rośliny zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Korujemy rabaty, żwirujemy place, rozkładamy trawniki z rolki i siewu. Świadczymy dodatkową usługę nadzoru nad ekipami specjalistycznymi. 
 
 
5. Projekt techniczny zagospodarowania terenu
To rysunek techniczny wykonany w skali, zawierający wszystkie wymiary niezbędne do realizacji projektu. Najczęściej projekt zawiera także wielkość projektowanych nawierzchni (trawnika, podjazdów, rabat, placów żwirowych). Tu także dołączamy tabelę roślinności wraz z odniesieniem do planowanego miejsca sadzenia. Na życzenie klienta dołączamy zakres prac pielęgnacyjnych, które należy wykonywać w kolejnych latach użytkowania ogrodu.

 
 
5. Inwentaryzacje dendrologiczne drzewostanu
Inwentaryzacja dendrologiczna to opracowanie zawierające spis wszystkich roślin rosnących na danym terenie wraz ze szczegółowym wskazaniem co do dalszej gospodarki drzewostanem. W jej skład wchodzi:
- Opis ogólny terenu, warunków siedliskowych wraz ze stanem oceny zdrowia istniejącej szaty roślinnej
- Zestawienie tabelaryczne wszystkich roślin. Tabela zawiera: wskazanie gatunku (nazwa łacińska i polska), obwód drzewa (mierzony na wysokości 1,3m), wielość korony, opis stanu zdrowotnego (wskazania co do wykonania cięcia pielęgnacyjnego bądź wycinki), a w przypadku krzewów - powierzchnię jaką zajmują
- Załącznik graficzny w postaci naniesionych roślin ( w odniesieniu do tabeli) na mapę geodezyjną
Sprawdzamy stan zdrowotny drzew, wskazujemy na potrzebę wykonania zabiegów pielęgnacyjnych. Dodatkową usługą cenioną przez klientów, jest przygotowanie dokumentacji, reprezentowanie i spotkania z urzędnikami oraz uzyskanie pozytywnej decyzji na wycinkę. Oferta jest skierowana głównie do deweloperów, Wspólnot Mieszkaniowych i właścicieli działek ze starodrzewiem.
 
 
 
 
 
6. Pielęgnacja sezonowa roślinności
W pierwszych latach po posadzeniu rośliny wymagają większej uważności i rzetelnej sezonowej pielęgnacji.
Wykonujemy kompleksowe usługi pielęgnacyjne zakładanej zieleni, pokazujemy jak dbać o rośliny w ciągu całego roku. Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne to: wiosenna wertykulacja trawnika, dosiewanie nasion, nawożenie roślinności, cięcia pielęgnacyjne i formujące, dosadzanie kwiatów sezonowych, wykonywanie oprysków, pielenie, usuwanie przekwitniętych kwiatostanów, zabiegi prewencyjne, okrywanie roślina na zimę.