ogród leśny w Magdalence

Przed realizacją
Klient: prywatnyMiejsce: Magdalenka pod WarszawąPowierzchnia: 2500m2
Wróć do realizacji
Po realizacji

ogród leśny w Magdalence

Zlecenie przearanżowania dużego ogrodu leśnego to idealna okazja do wprowadzenia zmian.

Ten piękny ogród został kreatywnie przystosowany dla rodziny, która kocha rośliny, chce pielęgnować ogród we własnym zakresie i korzystać z niego na 1000%.

Wspólnie stworzyliśmy 'dziki' ogród łącząc gatunki rodzime z ozdobnymi tak, aby całość była spójna kompozycyjnie. Na opływowych rabatach znalazły miejsce gatunki roślin jadalnych: wysokie czeremchy, aronia, poziomki, jeżyny i borówki. W przyszłości rośliny całkowicie zakryją powierzchnię, tworząc stabilny i bujny ekosystem i nie będzie potrzeby uzupełniać kory.

W ogrodzie są domki dla ptaków, niewielkich ssaków i owadów. Specjalnie zostawiane są gałęzie i tworzone bezpieczne dla zwierząt zarośla. Pod ogrodzeniem są specjalnie zostawione miesjca do przejść dla zwierząt a latem - wystawiana świeża woda w poidełkach.