plac żwirowy przy firmie

Przed realizacją
Wróć do realizacji
Po realizacji

plac żwirowy przy firmie

Klient: firma BOX Sp. z o.o.
Miejsce: Warszawa
Powierzchnia: 150m²